Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die tot de silicaten behoren.
Ruw asbest bestaat uit langwerpige bundels die zijn opgebouwd uit kristallen die lengtesplijting vertonen
Asbest is een natuurlijk product, bestaande uit gesteente en daarin mineralen met taaie, onbrandbare vezels.
Asbest is met het blote oog niet zichtbaar en dus moeilijk herkenbaar.
Asbest is brandwerend, slijtvast en isolerend. Het werd daarom in het verleden dan ook veel in bouwmaterialen gebruikt.  Asbest golfplaten asbest gevelbeplating werden dan ook in het verleden veel gebruikte bouwmaterialen. 
asbest mineraal
asbest-gevaarlijk

Asbest gevaarlijk voor uw gezondheid

Eens geplaatst en niet meer verwerkt, vormt asbest geen gevaar. Het grootste gevaar is bij bewerking van asbest, zoals slijpen en boren in asbest. 
Asbest veroorzaakt asbestose. Het inademen van asbest  vervuilt gans het lichaam. Verschillende ziekte in het lichaam kunnen veroorzaakt worden door het inademen van asbest.
Daarom is het ook verplicht om asbest door een erkend bedrijf te laten verwijderen
Aanvraag asbest verwijdering

Gebruik Van Asbest

Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt en werd al vlug onderkend vanwege zijn brandwerende eigenschappen. Asbest werd in veel toepassingen gebruikt.
Cementplaten, golfplaten, gevelbeplating, riolering
Asbest board, dakbeschot, plafondbeplating
leiding isolatie, industriële stoomleidingen en heetwaterleidingen
Spuitasbest, isolerende laag voor gebouwen

Versneld asbest verwijdering

Ams-Systems uw asbest verwijderaar 

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:
Asbest verwijdering aanvraag
  • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
  • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
  • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Asbest Inventaris

Een van die ondersteunende maatregelen is de asbestinventaris. Werd uw gebouw of woning gebouwd voor 2001?

Dan moet u in de toekomst bij de verkoop van een gebouw over een geldig asbestinventaris te beschikken. Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten.

De Vlaamse Regering start nu met de uitwerking van de regelgeving die beschrijft hoe en wanneer de invoering zal gebeuren. De OVAM is ook gestart om samen met de sector de invoering voor te bereiden. Zodra deze trajecten zijn afgerond, kan de OVAM communiceren wanneer de verplichting in werking treedt. Tot dan hoeft u dus als eigenaar nog niks te doen.

De inventaris beschrijft welke asbesttoepassingen er in uw gebouw aanwezig zijn en in welke staat ze zich bevinden.
renovatie ams
Heb je bouwplannen? Dan ben je bij AMS-Systems op het juiste adres.  Actief in heel Belgie.  Hoge kwaliteit en betaalbare prijzen zijn onze troeven. 
Contact
HOME
Info
[email protected]
BE0697615090
   Copyright © 2022 startnet-services.be
Grijpenveldstraat 3 - 3300 Tienen
Top arrow-right
nl_BENederlands (België)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram